Avancerad sökning

Phoneras Köpvillkor

KÖPVILLKOR FÖR FÖRETAG


Allmänt
Phonera garanterar att de produkter och tjänster som säljs på phonera.se kan användas i Sverige. Samtliga priser anges exklusive moms i svenska kronor (SEK). Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning av produkter, faktafel samt prisändringar som kan finnas på vår hemsida eller i digitala marknadskampanjer. Samtliga bilder ska ses som exempel och vi kan inte garantera att bilderna representerar eller återger varans exakta utseende vid leverans.

Vår försäljning riktar sig till företag och för företagskunder tillämpas köpvillkor enligt Köplagen, så länge inget annat anges eller avtalas vid köp. 
En kreditbedömning görs vid varje nybeställning och vi förbehåller oss rätten att neka order i de fall kreditupplysning ej går igenom. Kund informeras vid dessa fall via epost, samt ordern makuleras i sin helhet. 
Phonera förbehåller sig även rätten att neka utleveranser av terminaler vid nykundsbeställningar. Nya kunder är alltid välkomna att beställa terminaler mot förskottsbetalning.


Leveransinformation

Phoneras leveransrutiner ser olika ut beroende på vilken tjänst du beställer. Nedan kan du läsa om våra normala rutiner för Mobiltelefoni, ADSL och IP-telefoni.


Mobiltelefon

Ett par dagar efter att avtalet tecknats skickas en avtalsbekräftelse ut. Denna innehåller bland annat kontaktinformation, specifikation av vilka nummer som har tecknats samt specificerad prislista. SIM-kort skickas ut separat tillsammans med eventuell mobiltelefon eller annan utrustning. Om du har valt att få ett nytt nummer från Phonera så fungerar detta direkt då du får SIM-kortet. Ditt nya nummer hittar du på din specifikation. Har du istället valt att flytta med ditt nummer från tidigare operatör (portering) så kan det ta några veckor innan numret flyttas över till Phonera. Vi jobbar för att ditt nummer flyttas så snabbt som möjligt men detta kan, bland annat beroende på när din tidigare operatör öppnar upp numret för portering, ta olika lång tid. Fram till nummerflytten har du tilldelats ett tillfälligt nummer så du kan börja ringa direkt när du fått ditt SIM-kort från oss. När nummerflytten ska genomföras meddelas du detta via SMS. SMS:et skickas både till ditt gamla nummer (som ska flyttas) och till ditt tillfälliga nummer. När flytten genomförs flyttas ditt tidigare nummer automatiskt till ditt nya SIM-kort och ditt tillfälliga nummer försvinner. Ibland krävs det att du då startar om din telefon för att ändringen skall träda i kraft. Viktigt är att du då har ditt nya Phonera SIM-kort i telefonen. Vi samarbetar med Order, och skickar alla våra produkter direkt från lagret i Helsingborg. När din order är mottagen, får du en bekräftelse på mejl. Det tar ca 3-4 dagar från det att ordern är lagd, till att produkterna finns på kontoret (eller till annan angiven leveransadress).

ADSL
Ett par dagar efter att avtalet tecknats skickas en avtalsbekräftelse ut. Denna innehåller bland annat kontaktinformation, specifikation av vilka nummer som har tecknats samt specificerad prislista. I avtalet har Phonera fått fullmakt att ta reda på kvarvarande avtalstid hos tidigare operatör. I de fall kvarvarande avtalstid är längre än 6 månader kommer Phonera avvakta med beställningen. Om det är mindre än 6 månader kvar på avtalet så lägger Phonera in beställningen men kommer inte att kunna genomföra beställningen förrän avtalstiden är slut hos tidigare operatör. I dessa fall kommer bekräftelsebrev med information om detta skickas ut. Vid leverans av tillhörande modem samarbetar vi med Order. Hårdvara (modem) skickas ut inom 5 arbetsdagar, och det är då konfigurerat och klart att användas. Vid frågor kring installationen kontakta vår tekniska support. Ett brev med information om exakt datum när anslutningen kommer att ske skickas från Phonera.

IP-telefoni
Ett par dagar efter att avtalet tecknats skickas en avtalsbekräftelse ut. Denna innehåller bland annat kontaktinformation, specifikation av vilka nummer som har tecknats samt specificerad prislista. Eventuell utrustning skickas ut separat och ska kopplas in via din internettuppkoppling/ditt bredband. Om du valt att behålla ett tidigare nummer från din tidigare operatör flyttas detta automatiskt över till Phonera. När flytten går igenom måste du ha kopplat in den utrustning du mottagit från Phonera för att telefonin skall fungera.Hårdvara (telefon och annan utrustning) skickas ut inom 5 arbetsdagar efter godkänd beställning.

Telefonkonferens
Vid beställning av telefonkonferens skickas en bekräftelse på din beställning. För beställning gjord måndag-fredag, behandlas ordern inom 24h och tjänsten är då klar att användas. Vanligtvis går det betydligt fortare än så, och du och dina kollegor kan hålla möte så fort ni fått en bekräftelse på att konferensen är uppsatt. För beställning gjord på helgen behandlas ordern första vardagen efter helgdag. När beställningen är godkänd, sätter vi upp konferensen och mejlar ut välkomstbrev till er. I brevet finns all nödvändig information om hur konferensen används.

Obs! Vid beställning av Engångskonferens med önskan om att få igång konferensen på kort varsel samma dag, är det viktigt att detta anges i ordern.

Tillbehör
Vi samarbetar med Order, och skickar alla våra produkter direkt från lagret i Helsingborg. När din order är mottagen, får du en bekräftelse på mejl. Det tar ca 3-4 dagar från det att ordern är lagd, till att produkterna finns på kontoret (alternativt annan angiven leveransadress).


Kreditupplysning

Vid beställning av allt annat än enskilda tillbehör som betalas med kort direkt i kassan, görs en obligatorisk kreditupplysning. Vid betalningsanmärkning kommer köpet ej att godkännas och ordern makuleras.


Betalsätt


För betalning med konto- och kreditkort, sker transaktionen genom en krypterad säker anslutning via PayEx direkt på nätet.

För fakturabetalning samarbetar vi även då med PayEx. För att betala med faktura anges organisationsnummer och en förutsättning för att betala med faktura är att företaget inte har någon betalningsanmärkning vid den obligatoriska kreditupplysningen.  För mer information kring återkommande månadsbetalning för abonnemang, läs Phoneras Allmänna Villkor.


Prisgaranti

Phonera Prisgaranti innebär att som kund får du alltid lägsta pris på fast telefoni och ip-telefoni. Skulle du hitta en annan operatör som kan erbjuda lägre priser än oss matchar vi det 


Sekretess

Phonera registrerar, vid köp eller avtalets ingående, uppgifter om dig som kund för att du skall kunna utnyttja tjänsten och för att Phonera skall kunna uppfylla åtaganden enligt ingånget avtal, samt befintlig lagstiftning. Genom att ingå ett avtal som kund ger du Phonera tillstånd att, oavsett media, behandla och spara uppgifter knutna till abonnemanget för nummerupplysningsändamål och för marknadsaktiviteter.


Tvist

Tvist ska i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse mellan kund och Phonera.

Svensk rätt skall äga tillämpning på avtal. Tvist angående tolkning eller tillämpning på avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall slutligt avgöras av skiljemän enligt svensk lag. För det fall det omtvistade beloppet understiger tio (10) gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbeloppet enligt lagen (162:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av en skiljeman vilken på parts begäran skall utses av Stockholms handelskammare. Skiljeförfarandet skall äga rum i Malmö varvid svensk rätt och svenska språket skall tillämpas. Skiljemannen skall tillämpa rättegångsbalkens regler om rättegångskostnader och omröstning. Talan avseende förfallna obetalda fordringar för tillhandahållen tjänst äger dock part anhängiggöra inför allmän domstol. Anspråk med anledning av detta Avtal skall, för att kunna göras gällande, framställas skriftligen senast tre (3) månader efter det att part erhållit kännedom om grunden för kravet. Under alla omständigheter skall krav framställas senast inom tre (3) månaders från det att avtalet upphört att gälla.


Force Majeure

Phonera är befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av ett visst åtagande gentemot kund förhindras eller försvåras väsentligt av omständighet som vi inte kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet skall bland annat anses arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, fel i annan operatörs nät, allmän knapphet av transporter, varor eller energi, eller liknande omständighet.


Övriga frågor

Om du har någon fråga eller upplever oklarheter i våra allmänna villkor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Så här kommer du i kontakt med oss:
Telefon: 040-622 10 00
E-post: info@phonera.se

Kundservice är bemannat vardagar 8-17. Då har vår telefonväxel öppet, samt under den här tiden behandlar vi inkomna e-post.

Vi har även en chatt som har öppet vardagar kl 9-12 och 14-16. Välkommen med din fråga!

Phoneras postadress är:
Södergatan 14
211 34 MALMÖ