Avancerad sökning

Leveransinformation

Phoneras leveransrutiner ser olika ut beroende på vilken tjänst du beställer. Nedan kan du läsa om våra normala rutiner för Mobiltelefoni, ADSL och IP-telefoni.

 

Mobiltelefoni

Ett par dagar efter att avtalet tecknats skickas en avtalsbekräftelse ut. Denna innehåller bland annat kontaktinformation, specifikation av vilka nummer som har tecknats samt specificerad prislista. SIM-kort skickas ut separat tillsammans med eventuell mobiltelefon eller annan utrustning. Om du har valt att få ett nytt nummer från Phonera så fungerar detta direkt då du får SIM-kortet. Ditt nya nummer hittar du på din specifikation. Har du istället valt att flytta med ditt nummer från tidigare operatör (portering) så kan det ta några veckor innan numret flyttas över till Phonera. Vi jobbar för att ditt nummer flyttas så snabbt som möjligt men detta kan, bland annat beroende på när din tidigare operatör öppnar upp numret för portering, ta olika lång tid. Fram till nummerflytten har du tilldelats ett tillfälligt nummer så du kan börja ringa direkt när du fått ditt SIM-kort från oss. När nummerflytten ska genomföras meddelas du detta via SMS. SMS:et skickas både till ditt gamla nummer (som ska flyttas) och till ditt tillfälliga nummer. När flytten genomförs flyttas ditt tidigare nummer automatiskt till ditt nya SIM-kort och ditt tillfälliga nummer försvinner. Ibland krävs det att du då startar om din telefon för att ändringen skall träda i kraft. Viktigt är att du då har ditt nya Phonera SIM-kort i telefonen.

ADSL

Ett par dagar efter att avtalet tecknats skickas en avtalsbekräftelse ut. Denna innehåller bland annat kontaktinformation, specifikation av vilka nummer som har tecknats samt specificerad prislista. I avtalet har Phonera fått fullmakt att ta reda på kvarvarande avtalstid hos tidigare operatör. I de fall kvarvarande avtalstid är längre än 6 månader kommer Phonera avvakta med beställningen. Om det är mindre än 6 månader kvar på avtalet så lägger Phonera in beställningen men kommer inte att kunna genomföra beställningen förrän avtalstiden är slut hos tidigare operatör. I dessa fall kommer bekräftelsebrev med information om detta skickas ut. Modem skickas ut i god tid innan beställningen genomförs och modemet är då konfigurerat och klart att användas. Vid frågor kring installationen kontakta vår tekniska support. Ett brev med information om när anslutningen kommer att ske skickas från Phonera i god tid.

IP-telefoni

Ett par dagar efter att avtalet tecknats skickas en avtalsbekräftelse ut. Denna innehåller bland annat kontaktinformation, specifikation av vilka nummer som har tecknats samt specificerad prislista. Eventuell utrustning skickas ut separat och ska kopplas in via din internettuppkoppling/ditt bredband. Om du valt att behålla ett tidigare nummer från din tidigare operatör flyttas detta automatiskt över till Phonera. När flytten går igenom måste du ha kopplat in den utrustning du mottagit från Phonera för att telefonin skall fungera.


Telefonkonferens

Vid beställning av telefonkonferens skickas en bekräftelse på din beställning. För beställning gjord måndag-fredag, behandlas ordern inom 24h. Vanligtvis går det betydligt fortare än så, och du och dina kollegor kan hålla möte så fort ni fått en bekräftelse på att konferensen är uppsatt. För beställning gjord på helgen behandlas ordern första vardagen efter helgdag. När beställningen är godkänd, sätter vi upp konferensen och mejlar ut välkomstbrev till er. I brevet finns all nödvändig information om hur konferensen används.

Obs! Vid beställning av Engångskonferens med önskan om att få igång konferensen på kort varsel samma dag, är det viktigt att detta anges i ordern.

Tillbehör

Vi samarbetar med Order, och skickar alla våra produkter direkt från lagret i Helsingborg. När din order är mottagen, får du en bekräftelse på mejl. Det brukar ta ca 3-4 dagar från det att ordern är lagd, till att produkterna finns på kontoret (alternativt annan angiven leveransadress).