Avancerad sökning

Mina sidor för mobiltelefoni har upphört

Vi ber dig kontakta vår kundservice för hantering av de funktioner som ni tidigare kunnat göra på mina sidor: Telefon 040 622 10 00 alternativt e-post: info@phonera.se

PSSSST! En del av funktionerna som funnits på dessa sidor kan ni göra direkt i er mobiltelefon.

Vidarekoppling

 • Med vidarekoppling flyttar du samtliga samtal till ett annat telefonnummer.
 • För att aktivera tjänsten slå *21* (telefonnummer inkl. riktnummer dit du vill vidarekoppla ditt telefonnummer)# (ring/grön lur).
 • För att avaktivera tjänsten slår du #21# (ring/grön lur).
 • För att kontrollera om du har tjänsten vidarekoppling aktiverad kan du alltid slå *#21# (ring/grön lur).
 • Då visas det telefonnummer dit vidarekopplingen är ställd.


Hemligt nummer

 • Genom att slå #31# före det önskade telefonnumret när du ringer visas inte ditt telefonnummer i mottagarens display.
 • Om du har hemligt nummer inkopplat för alla samtal, och slår #31# före det önskade telefonnumret innebär det att ditt telefonnummer kommer visas för mottagaren.


Dataförbrukning vid utlandsresa

 • När du befinner dig inom EU har du alltid ett kostnadsskydd för mobilsurf. När du surfat för 50 € kommer du att få ett SMS med information om att din mobilsurf har spärrats. Önskar du fortsätta surfa kan du enkelt nollställa spärren genom att skicka texten ROAMINGRESET till +46731290150.
 • Spara gärna denna information i din mobiltelefon om du ska åka utomlands.

Röstbrevlåda

 • Om du inte kan svara i din mobiltelefon eller har den avstängd kommer den som ringer dig att vidarekopplas till din röstbrevlåda. Om personen väljer att lämna ett meddelande kommer du bli informerad om detta via SMS.
 • För att lyssna av din röstbrevlåda ringer du 144 från din mobiltelefon (från utlandet ringer du + 46 706 133 144).
 • När du ringer 144 kommer eventuella mottagna meddelanden att spelas upp automatiskt. Under tiden du lyssnar av ett meddelande har du flera valmöjligheter:
 • Tryck 6 för att radera ett meddelande.
 • Tryck 7 för att höra föregående meddelande.
 • Tryck 8 för att ta en paus. Tryck 8 igen för att fortsätta avlyssningen.
 • Tryck 9 för att höra nästkommande meddelande.
 • Tryck 7 för att höra föregående meddelande.

 • När alla lämnade meddelanden spelats upp kommer du att få följande menyval:
 • Tryck 1 för att lyssna på dina meddelanden.
 • Tryck 2 för att ändra ”Inställningar”.
 • Tryck 0 för hjälp.

 • Under menyn ”Inställningar” finns följande alternativ:
 • Tryck 1 för att tala in ett nytt hälsningsmeddelande.
 • Tryck 2 för hantering av röstbrevlådekod. Det är här du ändrar din röstbrevlådekod. Här kan du också välja om din kod ska vara ”aktiv” eller inte, d.v.s. om kod skall krävas vid avlyssning från din egen mobiltelefon.
 • Tryck 3 för att koppla in/ur tid- och datumangivelse.
 • Tryck 4 för att ändra aviseringsfunktion. Här kan du välja mellan ”textmeddelande” eller ”röstbrevlåda ringer upp”.
 • Tryck 5 för att koppla in/ur röstbrevlådan. Vill du komma till menyn ”Inställningar” utan att först behöva lyssna igenom dina meddelanden kan du trycka 2 direkt när du ringt 144. För att backa i menyerna kan du alltid trycka *. För att avsluta ditt samtal till röstbrevlådan kan du när som helst lägga på luren.