Avancerad sökning
Mobiltelefoni för företag




Om Phonera

Telefonioperatör med de nöjdaste kunderna

Phonera Företag AB är en del av Com Hem. Vi erbjuder företag kostnadseffektiva kommunikationslösningar inom områdena Telefoni, Bredband och Växel.


Phonera grundades år 2000 och är sedan 31 mars 2014 en del av Com Hem. Phonera har ett stort utbud av prisvärda tjänster inom fast-, mobil- och IP-telefoni samt bredband för små och medelstora företag. Inom växellösningar och SIP-trunk är Phonera ledande tack vare sina flexibla lösningar på smart företagsväxel för såväl små företag som stora koncerner.

Vision

Phonera ska vara det självklara valet - för kunder, medarbetare och ägare. 


Strategier

Tjänstestrategi - kundanpassad tillgänglighet
Phonera Telefonis strategi är att vara en operatör som erbjuder kundanpassade kommunikationstjänster som löser kundens behov av tillgänglighet och kommunikation. Tjänsterna omfattar helhetslösningar för röst- och datatrafik. 

Kundstrategi - små och medelstora företag

Phonera Telefoni riktar sina tjänster i huvudsak mot svenska små (>20 anställda) och medelstora företag (>500 anställda) och har dedikerade affärsområden som utvecklar erbjudandet för respektive företagskategori.

Differentiering genom hög servicegrad
Phonera strävar efter positionen som teleoperatören med de mest nöjda kunderna. Det sker genom att hålla hög servicegrad. Den upprätthålls med hög tillgänglighet i kundtjänsten, introduktion och uppföljning av nya kunder men även löpande uppföljning och rådgivning till kunder.

Infrastrukturstrategi – virtuell operatör inom telefoni

Phonera strävar efter positionen som teleoperatören med de mest nöjda kunderna. Det sker genom att hålla hög servicegrad. Den upprätthålls med hög tillgänglighet i kundtjänsten, introduktion och uppföljning av nya kunder men även löpande uppföljning och rådgivning till kunder.

Mål

Helhetsleverantör
Phoneras målsättning är att utveckla bolagets kundstock för att bli dess helhets­leverantör av teletjänster. Vägen dit innebär att skapa merförsäljning av fler tjänster till befintliga och nya kunder, mätt i antalet tjänster, RGU (Revenue Generating Units), per kund.

Bevara och utveckla nöjda kunder
Kundomsättning, kallat churn, medför kostnader för att ersätta tappade kunder. Phonera ska därför bevara befintliga kunder och utveckla erbjudandet till dem. Positionen »Mest nöjda kunder« blir en påtaglig extern värdemätare.

Behålla fast telefoni-kunder
Fast telefoni-kunder ska behållas.

Nyförsäljning ska främst öka antalet IP-telefoni. och mobilabonnemang
Även nyförsäljningen är inriktad på att främst öka antalet antalet IP- och mobilabonnemang, vilka oftast bygger på fastprisavtal.

Fortsatt ökning av fasta avtal
Fortsatt öka andelen fasta prisavtal.

Öka satsningen på medelstora bolag
Utöka satsningen mot de medelstora bolagen, det vill säga de större bolagen inom Phoneras målgrupp.

Växa med förvärv
Tillväxt ska även ske genom förvärv. Tänkbara förvärvsobjekt är främst kundstockar från andra operatörer eller operatörer med kundstockar.