Avancerad sökning

Phonera hjälper gatubarn på Filippinerna till ett tryggare liv!

- Med hjälp av Skandinaviska Barnmissionen och slopade julklappar.

Hills Of Grace är ett landområde i megastaden Manilla (där ca 15 miljoner människor bor) och är ett ca 20 000 kvm stort område i stadsdelen Rodriges som ligger i utkanten av den gigantiska staden. Skandinaviska Barnmissionen köpte in detta landområde i januari 2010 och här bygger de en undernäringsklinik, yrkesskolor och en stor barnby med 10 hus där ca 100 gatubarn ska bo. Samtidigt flyttar de även hela sitt huvudkontor hit. Området är vackert och fridfullt och kommer att fungera som rekreationsområde för de barn som står under Skandinaviska Barnmissionens omsorg.

Enligt FN bor cirka 75 000 gatubarn i metropolen Manilla. Livet för Manillas gatubarn är allt annat än enkelt. Många av barnen har varit utsatta för övergrepp av polisen, missbrukande föräldrar eller utnyttjats inom sexhandeln. Men det går att göra en skillnad i deras tillvaro. Skandinaviska Barnmissionen gör just nu sin störta hjälpsatsning någonsin för de utsatta gatubarnen på Filippinerna, projektet går under namnet Hills Of Grace.Skandinaviska Barnmissionen har redan finansierat hela projektet med hjälp av donationer från näringslivet och privata givare. Dock saknas finansiering till barnbyn där de just nu gör olika kampanjer för att samla in pengar till husen. Varje hus kostar 200 000 SEK och i huset kommer ca 10 gatubarn att få ett hem, en trygg omsorgsfull uppväxtmiljö och ett mer ordnat liv med sjukvård och skolgång.

Fram tills i dag har Skandinaviska Barnmissionen samlat in kapital till ca 3 av de 10 husen, och barnbyn kommer att byggas allt efterhand som de får in finansiering till husen. Och det är här som Phonera kommer in i bilden. Vi har beslutat att gå in och stötta dessa utsatta gatubarn genom att sponsra bygget av ett hus i Skandinaviska Barnmissionens barnby. ”Phonera huset” beräknas stå klart och redo för inflyttning under 2012. Vi ser detta som ett långsiktigt ansvarstagande och kommer därmed även i framtiden att engagera oss i barnens välmående och fortlevnad genom att samla in pengar till dessa behövande barn då de löpande fordrar mat, kläder, sjukvård, skoluniformer, skolböcker, leksaker och skolavgifter.

Till en början har vi finansierat detta projekt genom att dra in på julklappar och sommarpresenter till såväl kunder och samarbetspartners som till personalen. Och vi räknar med full förståelse från samtliga för denna prioritering.

Vi kommer löpande rapportera via vår hemsida, på Facebook, Twitter och i Club Phonera om vårt välgörenhetsarbete för gatubarnen på Filippinerna.

Mer om projektet och hur det går kan du läsa i vår blogg. Klicka här så kommer du till bloggen.

Om du är nyfiken på att veta mer eller rent av vill vara med och hjälpa dessa utsatta barn till ett ordnat och hoppfullt liv så är du välkommen att mejla: barnby@phonera.se