Avancerad sökning

Frågor & svar om dina villkor

Påverkar de nya villkoren det pris som jag betalar idag?
Nej, ditt pris påverkas inte av ovan uppdatering.

Sker det någon förändring av min tjänst?
Nej, dina befintliga tjänster påverkas inte av ovan uppdatering.

När träder de nya villkoren i kraft?
De nya villkoren avseende GDPR är en legal ändring och träder ikraft för alla kunder 25 maj 2018. Övriga uppdateringar i villkoren gäller dig som tecknat avtal före augusti 2016, dessa träder ikraft 25 maj 2018 eller från det datum din bindningstid upphör.

Vill du ändra eller säga upp din tjänst till följd av villkorsändringen (gäller dig med avtal tecknat före augusti 2016) har du rätt att göra det fram till dess att de nya villkoren börjar gälla. Du gör det genom att kontakta vår Kundservice på telefon 040-622 10 00.

Några villkorsändringar samt förtydligande i villkoren för dig som tecknat avtal före augusti 2016

Tillfälliga begränsningar av tjänster
Vi har förtydligat vår rätt att tillfälligt begränsa tjänsterna för att exempelvis utföra underhåll och uppgraderingar.

Ansvar vid obehörig användning
I våra nya villkor är Phonera ansvarig för rörliga kostnader för obehörig användning från det att kunden har anmält förlust eller risk för obehörig användning.

Uppsägningstid
Tidigare hade våra avtal en uppsägningstid om 90 dagar. I våra nya villkor gäller tre kalendermånaders uppsägningstid om uppsägning inkommer mindre än tre månader före bindningstidens utgång.

Utbetalning av tillgodobelopp
Reglering avseende återbetalning av avgift som betalats för period efter uppsägning har tagits bort.